Zpravodaj prosinec 2013

Náhled prosinec 2013Přátelé, čtenáři, lidé milí, nastává čas předvánoční, kdy se krajina okolo nás začíná zklidňovat. Je to čas kdy se sice část lidstva tak trochu účastní předvánočního shonu, zařizování vánočních dárků, pečení, vaření a dalšího podobného mumraje. Většinou se však i my těšíme na uklidnění životního běhu, na chvíle rodinných setkání či sekání s lidmi blízkými. Čas vánoční u každého z nás vyvolává jiné pocity. Někdo se opravdu zamýšlí nad proběhlým rokem, nad svým životem, ale i nad pořadím svých životních hodnot. Někdo se jen těší, že si odpočine od zběsilého tempa životního shonu, jiní se tetelí z chvilek před televizí u našich krásných pohádek.

Bohužel zatím pohled z okna nenavozuje krásný pocit ze třpytivých vloček napadaných na větvích stromů v okolí našich obydlí. Nikde nejsou vidět cestičky vytvořené stopami zvířat. Zatím jsem zaslechl, že jediným zvířetem vyskytujícím se v naší domácnosti jsem já sám. Nejsem si vědom, že bych ráno vlezle mňoukal a žadonil, s prominutím, o žrádlo nebo chtěl pustit ven vykonat potřebu, jako naše kočky. Netahám prádlo ven ze skříně malou škvírou mezi dveřmi. Ani neškrábu na dveře, nedělám z manželky vrátného při odchodu a návratu ze zahrady a nepouštím chlupy. Možná jsem zván zvířetem, protože mi občas z řídkého porostu ušlechtilé lebky vypadne tu a tam šedivý vlas, nebo se že tu a tam po baráku válí nějaké šatstvo po křeslech, které jsem žádnou škvírou ve dveřích nevytahal, jen jsem jej nestačil za dva tři dny uklidit. Ani se necítím být zvířetem v domácnosti, protože po mně zůstává nacákáno pod umyvadlem. Jsem ochoten připustit, že te před Vánoci, když jsem si zkoušel zatroubit na pastýřskou troubu vánoční vytrubování, mohlo to ženě připomínat bučení nějakého sudokopytníka. I když to těžko mohla posoudit, protože zrovna telefonovala, že? No co dodat. Bute vždy hodní na všechna zvířata. Ona vám to vrátí svojí přítulností a láskou. Přátelé, až budete stát na Štědrý den u vánočního stromu na návsi, vzpomeňte na všechny svoje přátele a kamarády, kteří odešli a dívají se na nás tam z hvězd a oblaků. Zazpívejte jim s námi koledy a slibme si v duchu, že se budeme k sobě chovat slušně a budeme tolerantní. Věřte, že každá dobrá energie, kterou rozdáváte, se k vám jednou zase vrátí.     bs

Stáhnout zpravodaj – prosinec 2013