Cyklistické putování po Fabiánově naučné stezce

Svazek obcí podbrdského regionu si dovoluje pozvat veřejnost na cyklistické putování s poznáváním

po Fabiánově naučné stezce, které se koná v sobotu 12. 5. 2018 od 11.00 hod.

Program:

1. sraz a výjezd na kolech na fotbalovém hřišti v Lázu v 11:00 hod.

2. poté společně vyrazíme na trasu ca. 25 km směr Lázský a Pilský rybník, nejvyšší vrchol Brd – Tok, občerstvení v Obecnici na koupališti

3. v 15:00 hod. návštěva rozhledny na šachtě 25. Února, dále pak projížďka na velbloudech a oslících

4. v 16:00 hod. závěr v hostinci Plzeňka v Bohutíně – vyhodnocení akce a vyhlášení nejlepších účastníků

Na hojnou účast se těší

starostové členských obcí Svazku

… hezké počasí a dobrou náladu vzít sebou.