Archiv úřední desky

Datum vyvěšení Datum stažení Dokument
22. 6. 2022 7. 7. 2022 Svazek obcí Podbrdského regionu – oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu za rok 2021
22. 6. 2022 7. 7. 2022 MVČR – oznámení o vyhlášení právního předpisu
17. 6. 2022 1. 7. 2022 Pozvánka na zastupitelstvo dne 27. 6. 2022
15. 6. 2022 30. 6. 2022 Veřejná vyhláška – stavební záměr RD Michal Dohnal a Jaroslava Pemmerová
15. 6. 2022 30. 6. 2022 Veřejná vyhláška – stavební záměr RD č.p. 329
8. 6. 2022 25. 9. 2022 Volby do obecního zastupitelstva v roce 2022
1. 6. 2022 16. 6. 2022 Veřejná vyhláška – kanalizační řád stokové sítě Obecnice
27. 5. 2022 11. 6. 2022 MÚ Příbram – veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení
27. 5. 2022 12. 6. 2022 Svazek obcí podbrdského regionu – Návrh závěrečného účtu za rok 2021
24. 5. 2022 8. 6. 2022 Dobrovolný svazek obcí ORP Příbram – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2021
24. 5. 2022 8. 6. 2022 Dobrovolný svazek obcí ORP Příbram – Závěrečný účet za rok 2021
16. 5. 2022 31. 5. 2022 Pozvánka na zastupitelstvo 23. 5. 2022
13. 5. 2022 31. 5. 2022 Veřejná vyhláška – Rozhodnutí – schválení stavebního záměru
2. 5. 2022   Veřejná vyhláška – Doručení návrhu 3. aktualizace zásad územního rozvoje Středočeského kraje
28. 4. 2022 13. 5. 2022 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce
26. 4. 2022 11. 5. 2022 Návrh závěrečného účtu obce 2021
26. 4. 2022 30. 6. 2022 Veřejná vyhláška – Vyměření daně z nemovitostí na rok 2022
25. 4. 2022 11. 5. 2022 Veřejná vyhláška – Oznámení zahájení společného řízení
8. 4. 2022 23. 4. 2022 Veřejná vyhláška – Kanalizační řád stokové sítě obce Obecnice
7. 4. 2022 19. 5. 2022 Opatření obecné povahy – Kanalizace Lhota u Příbramě
11. 3. 2022 22. 3. 2022 Pozvánka na zastupitelstvo dne 21. 3. 2022
7. 3. 2022 9. 4. 2022 Zápis do 1. třídy základní školy v Obecnici
21. 2. 2022 15. 3. 2022 KS v Praze – Vyrozumění, výzva a poučení osob zúčastněných na řízení o návrhu na zrušení části opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – „Územní plán Obecnice“
21. 2. 2022   Neznámí vlastníci pozemků
10. 2. 2022   Časový plán obce – zlepšování kvality ovzduší
9. 2. 2022 24. 2. 2022 Záměr prodeje
7. 2. 2022 22. 2. 2022 Zápis ze zasedání ZO 22. 12. 2021
7. 2. 2022 23. 2. 2022 Zápis ze zasedání ZO 6. 12. 2021
30. 1. 2022 15. 2. 2022 Veřejná vyhláška – Národní plán povodí Labe, Dunaje, Odry
29. 1. 2022 14. 2. 2022 Pozvánka na zastupitelstvo 7. 2. 2022
19. 1. 2022 10. 2. 2022 Rozpočet 2022
14. 1. 2022 29. 1. 2022 Svazek obcí Podbrdského regionu – oznámení
7. 1. 2022 22. 1. 2022 Oznámení záměru na vyhlášení PR Klobouček