Dražební vyhláška dražby nedobrovolné

Ke stažební ve formátu .doc –Dražební vyhláška – Anna Kocandová