Dražební vyhlášky – pí Hana Smrčková

Držební vyhláška 1

Dražební vyhláška 2