Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt po 13. dubnu 2014

Ke stažení ve formátu .pdf – Informace – změna trvalého pobytu