Návrh závěrečného účtu obce Obecnice za rok 2015

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU r. 2015, vč. PŘÍLOH 1 a 2