Návrh závěrečného účtu obce Obecnice za rok 2020 + zpráva o přezkoumání

Návrh závěrečného účtu obce Obecnice za rok 2020

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Obecnice za rok 2020