Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, kterou se zrušuje OZV č. 3/2019 a OZV č. 1/2020

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Tato vyhláška zrušuje OZV č. 3/2019 a OZV č. 1/2020, kterou se mění OZV č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďováním, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 14. 12. 2020.

Účinnost od 1. 1. 2022

Ke stažení:

Obecně závazná vyhláška č. 1 2021