Obecně závažná vyhláška č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství, která zrušuje OZV č. 1/2019 ze dne 25. 11. 2019

Obecně závažná vyhláška č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství, která zrušuje OZV č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obec Obecnice, včetně systému nakládání se stavebním odpadem ze dne 25. 11. 2019.

 

Účinnost od 1. 1. 2022

Ke stažení:

Obecně závazná vyhláška č 2 2021  o stanovení obecního systému odpadového hospodářství