Obecně závazná vyhláška č.1/2013 o veřejném pořádku, opatřeních k jeho zabezpečení a čistotě v obci Obecnice

o veřejném pořádku, opatřeních k jeho zabezpečení a čistotě v obci Obecnice

Ke stažební ve formátu .doc – vyhlaska 012013