Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Obecnice.

Ke stažení obecně závazná vyhláška 1 2015