Obecně závažná vyhláška obce Obecnice č. 01/2020 kterou se mění obecně závazná vyhláška obce OBECNICE č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška obce OBECNICE č. 1/2020, kterou se mění obecně závazná vyhláška obce OBECNICE č. 3/2019o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Platnost od 1. 1. 2021

Ke stažení: OZV č 1 2020