Obecně závazná vyhláška obce Obecnice č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Vyhláška nabývá účinnosti 1. 1. 2020

Ke stažení: