Oznámení o zahájení řízení – Dodatek č. 1 Kanalizačního řádu stokové sítě obce Obecnice

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení – Dodatek č. 1 Kanalizačního řádu stokové sítě obce Obecnice

OZNÁMENÍ o ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ – DODATEK č. 1 KANALIZAČNÍHO ŘÁDU OBECNICE