Oznámení zahájení opakovaného řízení o změně č. 2 ÚP obce Obecnice

Ke stažení ve formátu .pdf – změna ÚPO