Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné 2019

Ke stažení:

Obecnice porovnání položky Vodné-stočné 2019