Pozvánka na zastupitelstvo dne 21. 9. 2021

Pozvánka na zasedání OZ dne 21. 9. 2021 od 19.00 hod. na OÚ v Obecnice.

Ke stažení:

POZVÁNKA

Program 21.9. 2021