Pozvánka na zastupitelstvo dne 6. 12. 2021

Pozvánka na zasedání OZ dne 6. 12. 2021 od 19.00 hod. na OÚ v Obecnice.

Ke stažení:

POZVÁNKA

Program 6.12. 2021