Pozvánka na zastupitelstvo obce dne 10. 2. 2020

POZVÁNKA
NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
OBECNICE
V pondělí 10.02.2020
OD 19,00 HODIN
NA OBECNÍM ÚŘADU OBECNICE

Program

Veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Obecnice konaného dne 10.02.2020

1. Zahájení

2. Schválení programu zasedání

3. Volba ověřovatelů zápisu

4. Zpráva ověřovatelů zápisu

5. Informace starosty

6. Souhlas se zařazením katastrálního území obce do

územní působnosti MAS Brdy z.ú.

7. Záměr prodeje pozemku č.p. 60/18 v k.ú. Obecnice

8. Žádost o prodej části pozemku č.p. 258/3 v k.ú. Obecnice

9. Žádost o prodej části pozemku č.p. 744/1 v k.ú. Obecnice

10. Pronájem vodní plochy „Hlinovka“

11. Úprava ceny stočného

12. Žádost o dotaci Myslivci, TJ Slavoj, Hasiči, Ochrana

fauny ČR, Divadelní spolek, ALKA, Spol. lidí

s mentálním postižení

13. Projednání žádosti o finanční příspěvek.

14. Projednání žádosti o opravu komunikace

15. Diskuze

Ke stažení:

POZVÁNKA

Program 10.2.2020