Pozvánka na zastupitelstvo 9. 3. 2015

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se koná v pondělí 9.3. 2015 od 19,00 hodin  na Obecním úřadu v Obecnici

Program:  Prodej pozemku, Zřízení školního klubu, Zřízení věcného břemene, projednání vzorkování kopaných studní, Zástavbový plán, různé.

Ke stažení pozvánka zatupitelstvo 9. 3. 2015