Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1. 8. 2021

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) v návaznosti na ust. §§ 64 a 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrálního zákona, v příloze postupuje data z katastru nemovitostí, poskytnutá Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním, týkající se katastrálních území v územní působnosti Vašeho úřadu. Jedná se o nový seznam nemovitých věcí platný k 1. 8. 2021, u nichž je dosud v katastru evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník.

Ke stažení:

Seznam nedostatečně zapsaných osob

Seznam osob