Svolání prvního zasedání okrskové volební komise

zasedání OKV č. 1

zasedání OKV č. 2