Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

ČEZ Distribuce – dovolujeme si upozornit vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení distribuční soustavy provozované společností ČEZ Distibuce, a. s. nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Zásah provádějte průběžně v období vegetačního klidu do 15. listopadu tohoto roku.

Ke stažení: odstranění stromoví