Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Oznámení o výběrovém řízení č. SPB/001/2015 – prodej pozemkové parcely č. 1034/3 v k.ú. Obecnice

UZSVM