Usnesení zastupitelstva č. 52010 ze dne 10. 11. 2010

Usnesení z ustavující schůze nově zvoleného obecního zastupitelstva

Ke stažení ve formátu .doc – Usnesení 2010 č.5