Usnesení zastupitelstva č. 32016 ze dne 20. 6. 2016

Usnesení 2016 č.3