Veřejná vyhláška – Návrh opatření obecné povahy o udělení výjimky ze zákazu vjezdu