Veřejná vyhláška – oprava povrchu silnic č. III/1185 a III/11811 v obci Obecnice

Ke stažení:

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – SILNICE + MÍSTNÍ KOMUNIKACE