Veřejná vyhláška – Oznámení o návrzích opatření obecné povahy

Veřejná vyhláška MZ – Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek Ke stažení zde

Návrh OOP NPP Dunaje  Ke stažení zde

Návrh OOP NPP Labe  Ke stažení zde

Návrh OOP NPP Odry Ke stažení zde

Seznam obcí v povodí Dunaje Ke stažení zde

Seznam obcí v povodí Labe  Ke stažení zde

Seznam obcí v povodí Odry Ke stažení zde