Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v k. ú. Obecnice v Brdech

Ke stažení Komplexní pozemkové úpravy