Veřejná vyhláška – pořízení ÚP obce Obecnice

Obecní úřad Obecnice,  oznamuje občanům obce Obecnice, fyzickým nebo právnickým osobám, které mají vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce Obecnice, orgánům veřejné správy a oprávněným investorům, možnost podávání návrhů na pořízení ÚP Obecnice, resp. návrhů na provedení změn v území oproti platnému ÚPO Obecnice, podle § 44 písm. b) až e) a § 46 odst. 1 stavebního zákona, a to ve lhůtě do 28. února 2017, ve stejné lhůtě může každý uplatnit k pořízení ÚP Obecnice své podněty. K návrhům a podnětům podaným po uvedené lhůtě nemusí být přihlédnuto.

Ke stažení:

Veřejná vyhláška pořízení ÚP obce Obecnice

Formulář – návrh na pořízení .doc

Formulář – návrh pořízení .pdf