Volba prezidenta ČR – oznámení o svolání prvního zasedání okr.volební komise

Ke stažení: Volba prezidenta ČR – oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise