Vyhláška č. 01/2001 o stanovení systému shromažďování, sběru

Vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Obecnice včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Ke stažení ve formátu .doc – Vyhlaska 012001