Vyhláška č. 02/2007 o místním poplatku za provoz systému a shromažďování, sběru

Vyhláška o změně obecně závazné vyhlášky č. 3/2003, včetně změny stanovené obecně závaznou vyhláškou č. 2/2007 o místním poplatku za provoz systému a shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Ke stažení ve formátu .doc – Vyhláška 022007