Výroční zpráva podle § 18 zák. č. 106/1999 za rok 2016

Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím za rok 2016