Záměr prodeje části pozemku parc. č. 927/19 v k. ú. Obecnice

Ke stažení:

záměr prodeje pozemku