Záměr prodeje pozemku

Obec Obecnice zveřejňuje :
1/ záměr prodeje pozemku:
– pozemek č.p. 60/18 o výměře 70 m2 v k.ú. Obecnice, travní porost
Záměr schválilo zastupitelstvo obce Obecnice na svém zasedání dne 10.02.2020.

Ke stažení:

Záměr prodeje pozemku

Prodej pozemku