Záměr prodeje pozemku č. 969 a 237/2 v k. ú. Obecnice

Ke stažení – Záměr prodeje pozemku 969 a 237/2