Záměr pronájmu místnosti v domě služeb

Obec Obecnice zveřejňuje:

Záměr pronájmu jedné místnosti v Domě služeb, Obecnice č. p. 312.

Záměr chválilo zastupitelstvo obce Obecnice na svém zasedání 4. 5. 2020.

Ke stažení:

Záměr pronájmu místnosti v domě služeb