Záměr pronájmu pozemku

Obec Obecnice zveřejňuje záměr pronájmu pozemku č. p. 831/92 o výměře 1159 m2, kultura vodní plocha v k. ú. Obecnice.

Ke stažení: Záměr pronájmu pozemku