Záměr pronájmu Staročeské hospody v Obecnici

Obec Obecnice zveřejňuje :

Záměr pronájmu:

– Staročeské hospody v Obecnici č.p. 126

Podmínky pronájmu:

Objekt je pronajímán za účelem provozování hostinské činnosti. Minimální výše nájmu je 5 tisíc Kč / 1 měsíc. Součástí nájmu nejsou platby spojené se službami (voda, stočné, odpady, el. energie) a vytápěním objektu. Doba pronájmu je na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou.

Zájemci o nájem mohou své nabídky zaslat, v zalepené obálce s označením

„ Pronájem Staročeské hospody – neotvírat“, do 10. února 2020

do 18. hodiny na adresu OÚ Obecnice, Obecnice 159, 262 21 Obecnice nebo přinést osobně do kanceláře OÚ Obecnice.

Výběrové řízení proběhne 10. 02. 2020 v 18 hodin.

Zájemce se může zúčastnit otevírání obálek s nabídkami.

Záměr schválilo zastupitelstvo obce Obecnice na svém zasedání dne 19. 12. 2019.

Ke stažení: Záměr pronájmu Staročeské hospody