Změna č. 2 ÚPO – konečné a platné znění

Konečná podoba dokumentace ke 2. změně ÚPO obce Obecnice pod č. j.: 1/2013/OOP

Ke stažení ve formátu .pdf – 00_Obecnice_Z2_UPO_cistopis_vydani_OOP_1_2013

01_Obecnice_Z2_UPO_cistopis_dokumentace