Dotazník – Strategický plán obce

Vážení spoluobčané

Dovolujeme si Vás oslovit jménem obce Obecnice za účelem spolupracovat s Vámi při rozhodování o stanovení hlavních směrů rozvoje obce a jeho dalším vývoji.

Právě máte ve svých rukou dotazník, který je určen pro všechny občany obce starší 10 let. Prosíme Vás tak o jeho vyplnění. Zaručujeme Vám anonymitu a diskrétnost při jeho zpracování. O výsledcích šetření budete informováni v rámci zpracovaného rozvojového dokumentu obce.

Vyplněný dotazník prosím odevzdejte nejpozději do 10. července 2016 pouze v písemné formě.

Na následujících sběrných místech:

  • Obecní úřad Obecnice – schránka na vchodových dveřích – kancelář OU

S výsledky budete seznámeni na webových stránkách obce a na veřejném setkání s občany, které je plánováno v září 2016.

O Vaše názory se budeme samozřejmě zajímat i nadále, připomínáme, že každé jednání obecního zastupitelstva je veřejné.

Kontakt: tel.: +420 318 614 056, ou@obecnice.cz

Za obec Obecnice
Josef Karas, starosta

Ke stažení   Dotazník pro občany obce Obecnice-1