Informace z Obecního úřadu

Informace z Obecního úřadu

Prodloužení nouzového stavu:

Parlament ČR schválil prodloužení nouzového stavu do 30.4.2020.

S tímto prodloužením jsou stále platná opatření tykající se povinného zakrytí úst a nosu na veřejnosti, pohybu osob na veřejnosti max. ve dvojicích (to se netýká rodinných příslušníků) a dále uzavření některých obchodů, restaurací, škol a školek. Zákaz se též dotýká Velikonočního koledování.

Odvoz nebezpečných složek komunálního odpadu:

TS města Příbram ruší jarní mobilní sběr nebezpečného odpadu, který měl u nás být 14.4.2020.