Kotlíková dotace – 3. výzva

Středočeský kraj připravuje spuštění přijímání žádostí formou elektronického podání již od června letošního roku. Předmětem podpory bude výměna neekologických kotlů na uhlí a na dřevo, které jsou v 1. a 2. emisní třídě na pevná paliva s ručním přikládáním, za kotle na biomasu, plynové kondenzační kotle anebo tepelná čerpadla. Kombinovaný kotel uhlí/biomasa tak již nebude podporován. Z dotace je možno získat až 127 500 korun a lze do ní zahrnout i náklady na rekonstrukci otopné soustavy a úpravy komínů.

Cílem dotací je nejen okamžité zlepšení stavu ovzduší, ale i pomoc občanům splnit povinnost výměny kotlů, neboť od 1. 9. 2022 bude provoz neekologických kotlů zcela zakázán, přičemž za nedodržení může být uložena sankce až do výše 50 000 Kč. Spalování uhlí v neekologických kotlích může každá obec na svém území zakázat již nyní.

Středočeský kraj pro všechny zájemce o kotlíkovou dotaci zřídil bezplatnou telefonní linku tel. č.: 800 440 430. Případné osobní schůzky budou probíhat po předešlé telefonické domluvě na adrese: Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5.

K písemným dotazům veřejnosti lze též využít informační e-mail: kotlíky@sfzp.cz.