Kvalita vody

Na základě dnešních rozborů vody je voda ve vodojemu Třemošná už také v pořádku a lze ji běžně používat.