Lesnická naučná stezka Klobouček

Realizaci naučné stezky mají na starosti Vojenské lesy a statky ČR, s.p., grafický design Tereza Pejřimovská & Lucie Marková, texty Václav Pernegr, foto Václav Pernegr, Karel Hutr, podklady k mapám a grafům Pavlína Čeperová, výroba panelů Reklama 99, Příbram, vyznačení trasy, směrovky Klub českých turistů. Vojenské lesy a statky ČR, s.p. (Hořovice) připravují naučnou stezku na Klobouček, se kterou vás budeme postupně seznamovat. Možná jste si již v Obecnici všimli, že Klub českých turistů se dal do své prospěšné práce a zajišťuje vyznačení zmíněné naučné stezky. Lesnická naučná stezka Klobouček v Chráněné krajinné oblasti Brdy bude mít dvanáct zastavení a bude začínat v Obecnici na parkovišti. Toto bude text na panelu, který bude na prvním stanovišti v Obecnici na parkovišti. Nacházíme se v centru obce Obecnice, která je malebně rozložena v široké kotlině při výtoku Obecnického (dříve Čepkovského) potoka z brdských lesů v nadmořské výšce 510 až 570 m. Ves je poprvé připomínána v roce 1394, kdy patřila zbraslavskému klášteru; později náležela pánům z Valdeka a dalším často se střídajícím majitelům. Od roku 1603 pak patřila Obecnice k panství dobříšskému, které bylo v držení královské koruny a od roku 1630 Mansfeldů, později po spříznění rodu Colloredo zvaných Colloredo-Mannsfeld. I zdejší lesy patřily až do roku 1927 tomuto rodu; poté byly vykoupeny čs. státem pro zřízení dělostřelecké střelnice. Vojenský prostor se zákazem vstupu pro veřejnost zde existoval až do konce roku 2015; poté byl zrušen a v jeho hranicích (s přičleněním Jižních – Třemšínských Brd) vznikla Chráněná krajinná oblast (CHKO) Brdy. Existuje pověst o vzniku jména Kloboučku… Komtesa z rodu majitele zdejšího panství se na lesní louce usadila k odpočinku s lesmistrem a další společností. Komtese se tu velmi líbilo, a tak sňala z hlavy klobouček, hodila jej do trávy a vyslovila přání: Ať je na tomto místě postavena myslivna a k ní připojeno tolik lesa, kolik ho stačí do večera objet na svém koni. Skutečnost bude zřejmě prozaičtější; jméno dal vrchu spíš jeho protáhle kulovitý tvar, který nad Obecnicí tvoří pomyslný „klobouček”. Materiál dodal ing. Václav Pernegr, pro OZ a stránky obce upravil bs

Předpokládaný termín otevření Naučené stezky Klobouček je plánovaný na čtvrtek 27. 9. 2018 v 10 hodin na parkovišti v Obecnici.