Mimořádné opatření, Informace z jednání Krajské epidemiologické komise