Pomoc starším občanům

Obecní úřad Obecnice nabízí občanům starších 70 let (popřípadě nemocným občanům), kterým není doporučeno, v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem a vládou přijatých krizových opatření, vycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo svá obydlí, pomoc při zvládání základních životních potřeb.

Pomoc spočívá v nákupu potravin, léků a drogistického zboží. Nabízíme též možnost nákupu obědů ze školní jídelny, které budou dovezeny až do domu.

V případě zájmu o pomoc nás kontaktujte na tel. čísle 318 614 056, 724 180 549 nebo e-mailem ou@obecnice.cz popřípadě obec@obecnice.cz .

Obecní úřad Obecnice